Full Parroquial 15 de maig de 2022

PARAULA DE DÉULectures del diumenge cinquè de Pasqua Primera LecturaLectura dels Fets dels Apòstols, Ac 14, 21b-27 En aquells dies, Pau i Bernabé se’n tornaren a Listra, a Iconi i a Antioquia. Confortaven els convertits de nou i els exhortaven que es mantinguessin fidels a la fe. Els recordaven que per entrar al Regne de Déu hem de passar per…