CORAL SANT MIQUEL

Aplega un grup de persones amb l’objectiu de participar en les celebracions litúrgiques més destacades de la nostra Parròquia, i en les celebracions relacionades amb les festes tradicionals de l’antic municipi de Palau-sacosta.

És una manera de fer-les més dignes i participatives.

En les celebracions de l’Eucaristia d’aquestes dates, la coral acompanya els cants propis de les misses i oficis solemnes, interpreta peces adequades per al moment de la comunió i potencia també, quan és el cas, el cant dels Goigs de Sant Miquel i Sant Antoni, copatrons de la nostra Parròquia.

Aquesta coral no està formada per un nombre concret de cantaires, sinó que es tracta d’un grup permanentment obert a tothom a qui agradi cantar. Per formar-ne part no és necessari tenir una formació musical prèvia. Només cal el compromís d’assistir als assaigs que es concreten en els dissabtes, de ¾ de 9 a les 10 del vespre. La freqüència és setmanal i comprèn bàsicament el període que va de desembre a abril i la segona part del mes de setembre.

Destaquem d’una manera especial la participació en el Concert de Música Sacra a Palau-sacosta que organitza cada any el Consell Parroquial i l’Agrupació Cultural i Recreativa de Palau-sacosta. Aquest concert es desenvolupa en el marc de l’Església Parroquial de Sant Miquel i sempre es programa pel diumenge abans del Ram. A més a més d’oferir un repertori digne i escollit, està pensat també com una manera de contribuir a la preparació per a la Setmana Santa. Sempre hi intervenen tres corals i un conjunt instrumental de corda. La Coral Sant Miquel intensifica durant el primer trimestre de cada any la preparació per a aquest concert. El repertori escollit s’adequa a les possibilitats de la coral i la participació en el concert l’entenem com una mostra de cortesia i benvinguda vers les altres formacions i vers totes i tots els assistents.

CORAL SANT MIQUEL

La Parròquia de Palau-Sacosta

Vaticà

CORAL SANT MIQUEL