DIUMENGE V DE PASQUA ANY B

Salm responsorial 21,26b-27.28 i 30ab.30c-32 (R.: 26a) R. En el Senyor s’inspirarà el meu himneel dia del gran aplec. Davant dels fidels oferiré els sacrificis promesos.En menjaran els humils fins a saciar-se,lloaran el Senyor els qui sincerament el busquen,i diran: «Viviu per molts anys». R. En el Senyor s’inspirarà el meu himneel dia del gran aplec. Ho tindran present i…

DIUMENGE IV DE PASQUA ANY B

Salm responsorial 117,1 i 8-9.21-23.26 i 28cd i 29 (R.: 22) R. La pedra que rebutjaven els constructorsara corona l’edifici. Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo!Perdura eternament el seu amor.Més val emparar-se en el Senyor,que posar confiança en els homes.Més val emparar-se en el Senyor,que fiar-se dels poderosos. R. La pedra que rebutjaven els constructorsara corona l’edifici. Gràcies, perquè…

DIUMENGE III DE PASQUA ANY B

DIUMENGE III DE PASQUA ANY B Salm responsorial 4,2.4.7.9 (R.: 7) R. Que sigui el nostre estendardla claror de la vostra mirada, Senyor. Responeu-me quan us invoco,oh Déu que em feu justícia.M’heu eixamplat el cor en els perills,compadiu-me i escolteu el meu prec. R. Que sigui el nostre estendardla claror de la vostra mirada, Senyor. Sapigueu que el SenyorM´ha fet…