DIUMENGE VI DE PASQUA ANY B

Salm responsorial 97,1.2-3ab.3cd-4 (R.: 26) R. El Senyor ha revelat la seva ajuda,i els pobles contemplen la salvació. Canteu al Senyor un càntic nou:ha fet obres prodigioses,la seva dreta i el seu braç sagrathan sortit victoriosos. R. El Senyor ha revelat la seva ajuda,i els pobles contemplen la salvació. El Senyor ha revelat la seva ajuda,i els pobles contemplen la…

DIUMENGE V DE PASQUA ANY B

Salm responsorial 21,26b-27.28 i 30ab.30c-32 (R.: 26a) R. En el Senyor s’inspirarà el meu himneel dia del gran aplec. Davant dels fidels oferiré els sacrificis promesos.En menjaran els humils fins a saciar-se,lloaran el Senyor els qui sincerament el busquen,i diran: «Viviu per molts anys». R. En el Senyor s’inspirarà el meu himneel dia del gran aplec. Ho tindran present i…

DIUMENGE IV DE PASQUA ANY B

Salm responsorial 117,1 i 8-9.21-23.26 i 28cd i 29 (R.: 22) R. La pedra que rebutjaven els constructorsara corona l’edifici. Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo!Perdura eternament el seu amor.Més val emparar-se en el Senyor,que posar confiança en els homes.Més val emparar-se en el Senyor,que fiar-se dels poderosos. R. La pedra que rebutjaven els constructorsara corona l’edifici. Gràcies, perquè…

DIUMENGE III DE PASQUA ANY B

DIUMENGE III DE PASQUA ANY B Salm responsorial 4,2.4.7.9 (R.: 7) R. Que sigui el nostre estendardla claror de la vostra mirada, Senyor. Responeu-me quan us invoco,oh Déu que em feu justícia.M’heu eixamplat el cor en els perills,compadiu-me i escolteu el meu prec. R. Que sigui el nostre estendardla claror de la vostra mirada, Senyor. Sapigueu que el SenyorM´ha fet…

DIUMENGE II DE PASQUA ANY A B C

DIUMENGE II DE PASQUA ANY A B C SALM RESPONSORIAL 117,1-2.3-4.13-15.22-24 (R.: 1) R. Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo,perdura eternament el seu amor. Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo,perdura eternament el seu amor.Que respongui la casa d’Israel:perdura eternament el seu amor. R. Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo,perdura eternament el seu amor. Que respongui la casa…

DIUMENGE DE PASQUA

DIUMENGE DE PASQUA SALM RESPONSORIAL 117,1-2.6AB-17.22-23 (R.: 24) R. Avui és el dia en què ha obrat el Senyor,alegrem-nos i celebrem-lo. Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo,perdura eternament el seu amor.Que respongui la casa d’Israel:perdura eternament el seu amor. R. Avui és el dia en què ha obrat el Senyor,alegrem-nos i celebrem-lo. La dreta del Senyor fa proeses,la dreta…

VETLLA PASQUAL – AL·LELUIA

VETLLA PASQUAL – AL·LELUIA AL·LELUIA SALM 117,1-2.16AB-17,22-23 R. Al·leluia, al·leluia, al·leluia. Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo,perdura eternament el seu amor.Que respongui la casa d’Israel:perdura eternament el seu amor. R. Al·leluia, al·leluia, al·leluia. La dreta del Senyor fa proeses,la dreta del Senyor em glorifica.No moriré, viuré encara,per contar les proeses del Senyor. R. Al·leluia, al·leluia, al·leluia. La pedra que…

VETLLA PASQUAL – 7ª Lectura (bis)

VETLLA PASQUAL – 7ª Lectura (bis) SALM 50,12-13.14-15.18-19 (R.: 12A) R. Déu meu, creeu en mi un cor ben pur. Déu meu, creeu en mi un cor ben pur,feu renéixer en mi un esperit ferm.No em llanceu de la vostra presència,ni em prengueu el vostre esperit sant. R. Déu meu, creeu en mi un cor ben pur. Torneu-me el goig…

VETLLA PASQUAL – 7ª Lectura

SALM RESPONSORIAL 41,3.5BCD;42,3.4 (R.: 41,2) R. Com la cérvola es deleix per l’aigua viva,també em deleixo jo per vós, Déu meu. Tot jo tinc set de Déu, del Déu que m’és vida;quan podré veure Déu cara a cara? R. Com la cérvola es deleix per l’aigua viva,també em deleixo jo per vós, Déu meu. Recordo com en altres tempsvenia amb…

VETLLA PASQUAL – 6ª Lectura

VETLLA PASQUAL – 6ª Lectura SALM RESPONSORIAL 18,8.9.10.11 (R.: JO 6,68B) R. Senyor, vós teniu paraules de vida eterna. És perfecta la llei del Senyor,i l’ànima hi descansa;és ferm el que el Senyor disposa,dona seny als ignorants. R. Senyor, vós teniu paraules de vida eterna. Els preceptes del Senyor són planers,omplen el cor de goig;els manaments del Senyor són transparents,il·luminen…