III DIUMENGE DE PASQUA 2022

CELEBRACIÓ SAGRAMENT DE L´EUCARISTIA LA NOSTRA PARRÒQUIA ESTEM DE CELEBRACIÓ: Aquest 1r diumenge del mes de maig, Festivitat del dia de la mare, però també iniciem el mes dedicat a la Mare de Déu, el mes de Maria. Avui a la nostra Parròquia, està de celebració, ja que L’Eyre Aranton, la Katerina Espina, la Daniel.la Fuentes, l’Andrea Rubio i la…

COS I SANG DE CRIST ANY B

COS I SANG DE CRIST ANY B Salm responsorial 115,12-13.15-16.17-18 (R.: 13) R. Invocant el nom del Senyor,alçaré el calze per celebrar la salvació. Com podria retornar al Senyortot el bé que m’ha fet?Invocant el seu nom, alçaré el calzeper celebrar la salvació. R. Invocant el nom del Senyor,alçaré el calze per celebrar la salvació. Al Senyor li doldriala mort…