ANUNCIACIÓ DEL SENYOR

Palau Sacosta · ANUNCIACIÓ DEL SENYOR ANUNCIACIÓ DEL SENYOR Salm responsorial 39,7-8a.8b-9.10.11 (R.: 8a i 9a) R. Aquí em teniu: Déu meu, vull fer la vostra voluntat. Vós no voleu oblacions ni sacrificis,i m’heu parlat a cau d’orella;no exigiu l’holocaust ni l’expiació.Per això us dic: Aquí em teniu. R. Aquí em teniu: Déu meu, vull fer la vostra voluntat. Com…