HORARIS DE MISSES

HORARIS DE MISSES
La primera cosa que fem els cristians, quan celebrem l’Eucaristia, és reunir-nos amb altres cristians.

Sobretot ho fem el dia del diumenge. Ja la primera comunitat cristiana va decidir tenir aquest dia la seva reunió eucarística perquè aquest dia va ser el que va ressuscitar Jesús d’entre els morts: “El primer dia de la setmana, estant els deixebles reunits… Vuit dies més tard, estant novament els deixebles reunits…” (Joan 20); “el primer dia de la setmana, estant reunits per a la fracció del pa…” (Fets 20). Des d’aleshores, fa més de dos mil anys, no hi ha diumenge cristià sense Eucaristia.

Ens reunim per pregar plegats. Per escoltar la Paraula de Déu. Per oferir el sacrifici de Crist. Per participar del seu Cos i la seva Sang en la comunió. Per créixer en la nostra fe i reafirmar la nostra identitat cristiana enmig d’aquest món.

No acudim a missa necessàriament pels lligams socials comuns o els gustos coincidents: ens sentim membres de l’Església i convocats per Déu per tal de celebrar la nostra Pasqua setmanal al voltant de Jesús Ressuscitat. Ens reunim sobretot per celebrar el do que contínuament ens fa Déu: la seva Paraula i la seva Eucaristia.

L’Eucaristia és el nostre menjar espiritual.

El pa i el vi humans alimenten i alegren la nostra vida. Però Crist ha volgut donar-se’ns ell mateix com a aliment i alegria espiritual. I ho ha fet amb un signe que tothom entén: menjar pa i beure vi.

La comunitat cristiana, que és el cos terrestre del Senyor Ressuscitat, necessita entrar contínuament en comunió amb Crist: per això és convidada a la seva taula pasqual.
Crist s’ha identificat amb aquest pa i vi de l’altar per fer-se’ns present, per oferir-se’ns, perquè en menjar-lo, ens unim i ens anem assemblant a ell, ja que anem rebent la seva mateixa vida en nosaltres, i amb ella, la garantia de la vida eterna: «Qui em menja té vida eterna: jo el ressuscitaré l’últim dia» (Jo 6, 54)

HORARI DE MISSES

Dissabtes i vigílies de festa, a les 19 h.

Diumenges i festes, a les 9 h.

Dies feiners, a les 18 h.

Diumenge Rams a les 11 h. Benedicció dels rams i Missa

Dijous Sant a les 18 h. Missa de la Cena del Senyor

Divendres Sant a les 10 h. Solemne Via-Crucis. A les 18 h. Celebració de la Mort del Senyor.

Disabte Sant a les 19 h. Missa de la Vetlla Pasqual

Diumenge Pasqua a les 9 h. Missa de Pasqua

LA PARROQUIA

BISBAT DE GIRONA