SANT JOSEP

SANT JOSEP Salm responsorial 88,2-3.4-5.27 i 29 (R.: 37) R. La dinastia de David es perpetuarà. Senyor, cantaré tota la vidaels vostres favors,d’una generació a l’altra anunciaréla vostra fidelitat.Vós heu dit: «El meu favor és indestructible,mantinc la fidelitat en el cel». R. La dinastia de David es perpetuarà. He fet aliança amb el meu elegit,jurant a David, el meu servent:T’he…