Full Parroquial 22 de maig de 2022

PARAULA DE DÉU LECTURES DEL DIUMENGE SISÈ DE PASQUA Primera Lectura Lectura dels Fets dels Apòstols, 15, 1-2.22-29 En aquells dies, uns que havien baixat de Judea ensenyaven als germans d’Antioquia que si no es feien circumcidar d’acord amb la Llei de Moisès no podien salvar-se. Això portà una desavinença i una discussió tan seriosa de Pau i Bernabé amb…