DIUMENGE II DE DURANT L’ANY C

Palau Sacosta · DIUMENGE II DE DURANT L’ANY C DIUMENGE II DE DURANT L’ANY C Salm responsorial 95,1-2a.2b-3.7-8a.9-10a i c (R.: 3) R. Conteu a tots els pobles els prodigis del Senyor. Canteu al Senyor un càntic nou,canteu al Senyor, arreu de la terra;canteu al Senyor, beneïu el seu nom. R. Conteu a tots els pobles els prodigis del Senyor.…

SAGRAT COR DE JESÚS ANY C

Palau Sacosta · SAGRAT COR DE JESÚS ANY C SAGRAT COR DE JESÚS ANY C Salm responsorial 22,1-3.4.5.6 (R.: 1) R. El Senyor és el meu pastor, no em manca res. El Senyor és el meu pastor, no em manca res,em fa descansar en prats deliciosos;em mena al repòs vora l’aigua,i allí em retorna.Em guia pels camins segursper l’amor del…

COS I SANG DE CRIST ANY C

Palau Sacosta · COS I SANG DE CRIST ANY C COS I SANG DE CRIST ANY C Salm responsorial 109,1.2.3.4 (R.: 4bc) R. «Ets sacerdot per sempre,segons l’orde de Melquisedec». Oracle del Senyor el meu Senyor:«Seu a la meva dreta,i espera que faci dels enemicsl’escambell dels teus peus». R. «Ets sacerdot per sempre,segons l’orde de Melquisedec». Que el Senyor estengui…

SANTÍSSIMA TRINITAT ANY C

Palau Sacosta · SANTÍSSIMA TRINITAT ANY C SANTÍSSIMA TRINITAT ANY C Salm responsorial 8,4-5.6-7.8-9 (R.: 2a) R. Senyor, sobirà nostre, que n’és de gloriósel vostre nom per tota la terra! Quan miro el cel que han creat les mans vostres,la lluna i els estels que hi heu posat.Jo dic: Què és l’home, perquè us en recordeu?Què és un mortal, perquè…