CLAUSURA CATEQUESI PARROQUIAL 2022

“EL BON PASTOR DONA LA VIDA PER LES SEVES OVELLES.” MISSA DE LA CATEQUESI. Aquest dissabte, IV Diumenge de Pasqua, després de la gran celebració Eucarística de la setmana passada que va tenir lloc a la nostra Parròquia.; ha estat el darrer dia de la catequesi, després de setmanes de sessions: omplir el nostre mural caminant amb Jesús, Misses catequetiques…