SANT JORDI, SANT PERE I SANT PAU, SANT FELIU

Palau Sacosta · SANT JORDI, SANT PERE I SANT PAU,SANT FELIU SANT JORDI, SANT PERE I SANT PAU, SANT FELIU Salm responsorial 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (R.: 5b) R. El Senyor m’ha escoltat, res no m’espanta. Beneiré el Senyor en tot moment,tindré als llavis la seva lloança.La meva ànima es gloria en el Senyor;se n’alegraran els humils quan ho sentin. R. El Senyor…