DONATIUS WEB

Seguint les recomanacions sanitàries i degut a l’elevat nivell de contagi del diner en efectiu, seria interessant que les aportacions econòmiques que fins ara es feien a l’església es realitzin mitjançant transferència bancària al compte corrent de la Parròquia amb Iban número ES84 número 2100 8188 9023 0002 0280

També es poden fer aportacions periòdiques, mensuals, trimestrals, semestrals o anyals, en aquest cas, caldria fer un E-mail a <palausacosta@hotmail.com> indicant l’Iban del dipòsit al que s’ha de fer el càrrec, import, i periodicitat.

Cas de voler certificació de l’import aportat a efectes fiscals, cal indicar a més el número del DNI i nom de la persona que fa la donació.

Cal recordar que la parròquia es manté oberta per les vostres donacions i que aquests darrers dies les aportacions han estat nul·les.

Agraïm la vostra generositat tantes vegades demostrada i esperem continueu contribuint com fins ara, tot i els canvis que per raons que tots sabem es van produint.