SANT JOAN BAPTISTA

SANT JOAN BAPTISTA Salm responsorial 138,1-3.13.15 (R. 14a) R. Us dono gràciesper haver-me fet tan admirable. Heu penetrat els meus secrets, Senyor, i em coneixeu,vós veieu quan m’assec o quan m’aixeco,sabeu bé si camino o si reposo,us són coneguts tots els meus passos. R. Us dono gràciesper haver-me fet tan admirable. Vós heu creat el meu interior,m’heu teixit en les…