DIUMENGE XIII DE DURANT L’ANY C

Palau Sacosta · DIUMENGE XIII DE DURANT L’ANY C DIUMENGE XIII DE DURANT L’ANY C Salm responsorial 15,1-2 i 5.7-8.9-10.11 (R.: 5a) R. Senyor, heretat meva i calze meu.Guardeu-me Déu meu, en vós trobo refugi.Jo dic: «Senyor, ningú com vós no em fa feliç».Senyor, heretat meva i calze meu,vós m’heu triat la possessió. R. Senyor, heretat meva i calze meu.…