DIUMENGE XIX DE DURANT L’ANY C

Palau Sacosta · DIUMENGE XIX DE DURANT L’ANY C DIUMENGE XIX DE DURANT L’ANY C Salm responsorial Salm 32,1 i 12.18-19.20 i 22 (R.: 12b) R. Feliç el poble que el Senyor s’ha escollit per heretat. Justos, aclameu el Senyor,fareu bé de lloar-lo, homes rectes.Feliç la nació que té el Senyor per Déu,feliç el poble que ell s’ha escollit per…