DIUMENGE XXIX DE DURANT L’ANY C

Palau Sacosta · DIUMENGE XXIX DE DURANT L’ANY C DIUMENGE XXIX DE DURANT L’ANY Salm responsorial 120,1-2.3-4.5-6.7-8 (R.: 2) R. L’ajuda em vindrà del Senyor,que ha fet el cel i la terra. Alço els ulls a les muntanyes:d’on em vindrà l’ajuda?L’ajuda em vindrà del Senyor,del Senyor que ha fet cel i terra. R. L’ajuda em vindrà del Senyor,que ha fet…