DIUMENGE XI DE DURANT L’ANY C

Palau Sacosta · DIUMENGE XI DE DURANT L’ANY C DIUMENGE XI DE DURANT L’ANY C Salm responsorial 31,1-2.5.7.11 (R.: 5c) R. Senyor, m’heu perdonat la culpa comesa. Feliç el qui ha estat absolt de la faltai ha vist sepultat el seu pecat.Feliç l’home a qui el Senyorno té en compte la culpa,qui dintre seu ja no manté l’engany. R. Senyor,…