Full Parroquial 28 de novembre

PARAULA DE DÉULECTURES DEL DIUMENGE PRIMER D’ADVENT Primera LecturaLectura del llibre de Jeremies, 33, 14-16 «Vindran dies, diu l’oracle del Senyor, que compliré aquella promesa que tinc feta a la casa d’Israel i a la de Judà. Aquells dies, aquells temps, faré néixer a David un plançó bo, que es comportarà en el país amb justícia i bondat. Aquells dies…