DIUMENGE XVII DE DURANT L’ANY C

Palau Sacosta · DIUMENGE XVII DE DURANT L’ANY C DIUMENGE XVII DE DURANT L’ANY C Salm responsorial 137,1-2a.2bc-3.6-7.8 (R.: 3a) R. Senyor, sempre que us invocava m’heu escoltat. Us enalteixo amb tot el cor, Senyor,us vull cantar a la presència dels àngels.Em prosterno davant el santuari. R. Senyor, sempre que us invocava m’heu escoltat. Enalteixo el vostre nom,perquè estimeu i…