DIUMENGE XVIII DE DURANT L’ANY C

Palau Sacosta · DIUMENGE XVIII DE DURANT L’ANY C DIUMENGE XVIII DE DURANT L’ANY C Salm responsorial 89,3-4.5-6.12-13.14 i 17 (R.: 1) R. Al llarg de tots els segles, Senyor,heu estat sempre la nostra muralla. Vós feu tornar els homes a la polsdient-los: «Torneu-vos-en, fills d’Adam».Mil anys als vostres ullssón com un dia que ja ha passat,com el relleu d’una…