DIUMENGE XXI DE DURANT L’ANY C

Palau Sacosta · DIUMENGE IX DE DURANT L’ANY C DIUMENGE XXI DE DURANT L’ANY C Salm responsorial 116 1.2 (R.: Mc 16,15) R. Aneu, anuncieu l’evangeli per tot el món. Lloeu el Senyor, tots els pobles,glorifiqueu-lo totes les nacions. R. Aneu, anuncieu l’evangeli per tot el món. El seu amor per nosaltres és immens,la fidelitat del Senyor durarà sempre. R.…