DIUMENGE XXV DE DURANT L’ANY C

Palau Sacosta · DIUMENGE XXV DE DURANT L’ANY C DIUMENGE XXV DE DURANT L’ANY C Salm responsorial 112,1-2.4-6.7-8 (R.: 1a i 7b) R. Lloeu el Senyor, que treu el pobre de la cendra. Servents del Senyor, lloeu-lo,lloeu el nom del Senyor.Sigui beneït el nom del Senyor,ara i per tots els segles. R. Lloeu el Senyor, que treu el pobre de…