III DIUMENGE DE PASQUA 2024

“MIREU LES MEVES MANS I ELS MEUS PEUS, QUE SOC JO MATEIX.” Què significa per a un cristià la resurrecció i la Pasqua? Després de viure la passió i mort de Jesús, arriba el temps pasqual; un temps que s’inicia amb la resurrecció del Senyor, fonament de la nostra fe, ja que prova de manera indiscutible que Déu ha intervingut en…