Suplement full 7 d´abril 2024

CELEBRACIONS Avui, DIUMENGE II DE PASQUA DE RESURRECCIÓ DEL SENYOR, missa a les 9 del matí. Dissabte vinent, missa a les 7 de la tarda. PREGUEM . . . PELS QUE ENS HAN PRECEDIT A LA CASA DEL PARE:  Maruja Sánchez Pérez. + 4 d’abril de 2024 a l’edat de 74 anys. (A.C.S.) • EN LES MISSES D’AQUESTA SETMANA PREGAREM:…