Full Parroquial 7 d´abril de 2024

PARAULA DE DÉU LECTURES DEL SEGON DIUMENGE DE PASQUA Primera Lectura Lectura dels Fets dels Apòstols, 4, 32-35 La multitud dels creients tenia un sol cor i una sola ànima, i cap d’ells no parlava de les coses que posseïa com si fossin pròpies, sinó que tenien tots els béns en comú. El testimoni que els apòstols donaven de la…