Full Parroquial 14 d´abril de 2024

PARAULA DE DÉULECTURES DEL TERCER DIUMENGE DE PASQUA Primera LecturaLectura dels Fets dels Apòstols, 3, 13-15.17-10 En aquells dies, Pere digué al poble: «El Déu d’Abraham, d’Isaac i de Jacob, Déu dels nostres pares, ha glorificat Jesús, el seu Servent, que vosaltres vau entregar i vau negar, quan Pilat creia que l’havia de deixar lliure. Ell era l’innocent i el…