DIUMENGE V DE PASQUA ANY B

Salm responsorial 21,26b-27.28 i 30ab.30c-32 (R.: 26a) R. En el Senyor s’inspirarà el meu himneel dia del gran aplec. Davant dels fidels oferiré els sacrificis promesos.En menjaran els humils fins a saciar-se,lloaran el Senyor els qui sincerament el busquen,i diran: «Viviu per molts anys». R. En el Senyor s’inspirarà el meu himneel dia del gran aplec. Ho tindran present i…