DIUMENGE XX DE DURANT L’ANY B

Palau-Sacosta · DIUMENGE XX DE DURANT L’ANY B DIUMENGE XX DE DURANT L’ANY B Salm responsorial 33,2-3.10-11.12-13.14-15 (R.: 9a) R. Tasteu i veureu que n’és de bo el Senyor. Beneiré el Senyor en tot moment,tindré sempre als llavis la seva lloança.La meva ànima es gloria en el Senyor;se n’alegraran els humils quan ho sentin. R. Tasteu i veureu que n’és…