DIUMENGE XXIX DE DURANT L’ANY B

DIUMENGE XXIX DE DURANT L’ANY B Salm responsorial 32,4-5.18-19.20 i 22 (R.: 22) R. Que el vostre amor, Senyor, no ens deixi mai;aquesta és l’esperança que posem en vós. La paraula del Senyor és sincera,es manté fidel en tot el que fa;estima el dret i la justícia,la terra és plena del seu amor. R. Que el vostre amor, Senyor, no…