Full Parroquial 30 de gener

PARAU LA DE DÉULectures del quart diumenge de durant l’any Primera LecturaLectura del llibre de Jeremies, 1, 4-5.17-19 En temps de Josies, el Senyor em va fer sentir la seva paraula i em digué: «Abans que et modelés a les entranyes de la mare ja et vaig conèixer; abans de néixer ja et vaig consagrar i et vaig fer profeta,…