DIUMENGE XVII DE DURANT L’ANY B

DIUMENGE XVII DE DURANT L’ANY B Salm responsorial 144,10-11.15-16.17-18 (R.: cf. 16) R. Tan bon punt obriu la mà, Senyor,ens sacieu de bon grat. Que us enalteixin les vostres criatures,que us beneeixin els fidels;que proclamin la glòria del vostre Regnei parlin de la vostra potència. R. Tan bon punt obriu la mà, Senyor,ens sacieu de bon grat. Tothom té els…