DIUMENGE XVIII DE DURANT L’ANY B

DIUMENGE XVIII DE DURANT L’ANY B Salm responsorial 77,3-4.23-24.25 i 54 (R.: cf. 24b) R. El Senyor els donà el seu blat celestial. El que vam sentir i aprendre,el que els pares ens van contar,no podem amagar-ho als nostres fills,i que ells ho contin als qui vindran.Són les gestes glorioses del Senyor. R. El Senyor els donà el seu blat…