SAGRAMENT DE LA COMUNIÓ 2024

V DIUMENGE DE PASQUA En això és glorificat el meu Pare: que porteu molt de fruit Avui, l’Evangeli presenta l’al·legoria del cep i de les sarments. Crist és el cep veritable, nosaltres som les sarments i el Pare és el vinyater. El Pare vol que donem molt de fruit. És lògic. Un vinyater planta la vinya i la cultiva perquè…