Suplement full 26 de maig de 2024

CELEBRACIONS Avui, diumenge, SOLEMNITAT DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT, celebrarem l’Eucaristia, a les 9 del matí.Divendres vinent, a les 7 de la tarda, el bisbe Octavi confirmarà a un grup de noies del col·legi de les Alzines.Dissabte, a les 7 de la tarda, missa dominical. PREGUEM . . . • PELS QUI ES PREPAREN PER CELEBRAR EL SAGRAMENT DEL MATRIMONI: (1ª…

DIUMENGE XI DE DURANT L’ANY B

DIUMENGE XI DE DURANT L’ANY B Salm responsorial 91, 2-3.13-14.15-16 (R.: cf. 2a) R. És bo de lloar-vos, Senyor. És bo de lloar l’Altíssim,de cantar al vostre nom, Senyor,de proclamar al matí el vostre amor,i de nit la vostra fidelitat. R. És bo de lloar-vos, Senyor. Els justos creixeran com les palmeres,es faran grans com els cedres del Líban;plantats a…