Suplement full 6 de juny de 2021

Suplement full 6 de juny de 2021

CELEBRACIONS

Avui, diumenge, SOLEMNITAT DEL SANTÍSSIM COS I SANG DE CRIST, missa a les 9.
De dilluns a divendres durant el mes de juny: a les 7’25, Rosari i Mes del Sagrat Cor de Jesús
a les 7’45, Missa
Dissabte vinent, a les 8 de la tarda, missa dominical.

PREGUEM . . .

• PELS QUI ES PREPAREN A CELEBRAR EL SAGRAMENT DEL MATRIMONI:

(2ª Notificació) Fernando Garcia-Bragado veí d’aquesta i
Beatriz Matínez Badenes, veïna d’aquesta.
* * *
(2ª Notificació) Federico de Gara Geronimi veí de Lorena (Brasil) i
Cristina de Manuel-Rimbau, veïna d’aquesta.

• EN LES MISSES D’AQUESTA SETMANA PREGAREM:

DIUMENGE: Saliha Salhi
DILLUNS: Encarnació Pérez (aniv.)
DIMARTS: Pujol-Tarrés
DIMECRES: Tarrés-Bech
DIJOUS: Fàbrega-Falgueras
DIVENDRES: Cast Palahí i Conxita Vidal
DISSABTE: Antònia Morell i Joan Gómez
Diumenge: ànimes

INFORMACIÓ

• CORPUS, DIA DE LA CARITAT

Corpus és el Dia de la Caritat, perquè combregar i adorar el Cos de Crist ens porta a sentir-nos també nosaltres Cos de Crist, Comunitat cristiana que viu la comunió i la solidaritat amb els més necessitats.

Enguany, se’ns convida a reflexionar el text de Mt. 25, 40: “Tot allò que fèieu a cadascun d’aquests germans més meus, per petit que fos, m’ho fèieu a mi”.

En aquest temps de pandèmia, amb la convicció que el Senyor camina amb nosaltres, celebrem la Solemnitat del Corpus Christi, el Dia de la Caritat, en el qual estem fent de les dificultats del moment una gran oportunitat per a tocar les nafres de Crist i descobrir que, darrera de les seves ferides, trobem el dolor i sofriment dels nostres germans obrint-nos al misteri de Crist crucificat i ressuscitat on resplendeix la glòria de Déu.

Una necessitat que es fa concreta en la vida de cada dia, en la fraternitat i en l’esperança cristiana que brollen de l’Eucaristia. Per això, avui, expressem aquesta fraternitat amb la col·lecta a favor de l’acció i els serveis de Càritas.
Com cada any, farem la COL·LECTA EXTRAORDINÀRIA per CÀRITAS.
La quantitat que es reculli es distribuirà d’acord amb les proporcions establertes següents:
50 % a Càritas Girona (parròquies de la ciutat de Girona)
40 % a Càritas Diocesana
10 % a Càritas Parroquial

• .PARAULES DEL PAPA FRANCESC

L’Eucaristia, font d’amor per a la vida de l’Església, és escola de caritat i solidaritat. Qui es nodreix del Pa de Crist no pot romandre indiferent davant dels que no tenen el pa de cada dia.• Pàgina web: www.palausacosta.cat


• Tel. Parròquia: 972 20 98 40.
• E-mail: frederic_pujol@hotmail.com

Full Parroquial 6 juny 2021

BISBAT DE GIRONA

Suplement full 6 de juny de 2021