Suplement full 10 d´octubre 2021

Suplement full 10 d´octubre 2021

CELEBRACIONS

Avui, DIUMENGE XXVIII DE DURANT L’ANY, celebrarem l’Eucaristia a les 9 del matí.
Dimarts vinent, festa del Pilar, la missa serà a les 9 del matí.
Dissabte, a les 8 de la tarda, missa dominical.

PREGUEM . . .

• EN LES MISSES D’AQUESTA SETMANA PREGAREM:

DIUMENGE: Ginesta-de Puig
DILLUNS: Mercè Costal
DIMARTS: Pujol-Tarrés
DIMECRES: Josep Vidal i Conxita Massonis
DIJOUS: Vilagran-Moner
DIVENDRES: Joan Masó
DISSABTE:                                          Carles Franquesa
Diumenge: Sebastià Carreras

INFORMACIÓ

• CATEQUESI PARROQUIAL COMUNIÓ

La Catequesi començarà dissabte vinent, 16 d’octubre.
Primer any, 7 anys, (2n EP)
Segon any, 8 anys, (3r EP)
Al final del segon any es pot celebrar la Primera Comunió.
INSCRIPCIONS:
Cal fer inscripció per telèfon parròquia 972 20 98 40,
Mn. Frederic 696 50 53 98
També trobareu informació a la pàgina web, www.palausacosta
També al link: https://www.palausacosta.cat/catequistes/
Cal fer arribar una fotografia actualitzada de 35 x 25 mm
La participació en les despeses de material i d’organització de la Catequesi és de 45 €.
Que podeu ingressar al compte de la Catequesi Parroquial:
Bisbat de Girona. Par. Palau-sacosta: ES97 2100 1660 3101 0074 2126
L’horari de catequesi és els dissabtes, de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 de la tarda.
Advertiu que per poder participar a la Catequesi en indispensable fer la inscripció.

• DOMUND 2021: “EXPLICA EL QUE HAS VIST I SENTIT”

El diumenge 24 d’octubre celebrarem el DOMUND, el Diumenge Mundial de la Propagació de la Fe.

El papa Francesc ens comenta el lema d’aquest any: «Es una invitació a cada un de nosaltres a “fer-nos càrrec” de donar a conèixer allò que tenim al cor». Aquest lema està inspirat en el llibre dels Fets dels Apòstols (4,20): «Nosaltres no podem pas deixar de parlar del que hem vist i sentit», que recull l’experiència dels apòstols, i de tots els cristians, que la Bona Notícia que hem experimentat en la nostra vida no és per ser guardada, sinó per ser compartida. La lectura actual que els cristians fem d’aquestes paraules expressa la necessitat de donar testi¬moni d’allò que Crist Ressuscitat fa amb els que es troben amb Ell. De la trobada i l’amistat amb Crist sorgeix aquesta necessitat.

¿Què hem vist essent els seus amics? L’hem vist: curar malalts, menjar amb pecadors, alimentar els oients, apropar els exclosos, tocar els impurs, identifi¬car-se amb els necessitats… Sense l’ex¬periència personal de l’amor de Déu és impossible evangelitzar. L’oració és la primera Obra Missional. Si Déu no està present en la meva vida, .què aportaré als altres? La dimensió universal de la missió indica que ningú no s’ha de sen¬tir llunyà a aquest amor, i per això no podem deixar d’anunciar-lo i compar¬tir-lo; és per a tots. En Jesús hem vist que l’amor de Déu és un amor de compassió. Ell estima la nostra humanitat i fa seves les nostres alegries i sofriments. També nosaltres, com Jesús, hem de fer-nos càr¬rec de la nostra fragilitat i la dels altres.

• PÀGINA WEB DE LA PARRÒQUIA

A la pàgina www.palausacosta.cat hi trobareu tota la informació de la comunitat cristiana.

Full Parroquial 10 d´octubre 2021

BISBAT DE GIRONA

. impres.SHALOM/Girona-08/10/2021

Suplement full 10 d´octubre 2021