Suplement full 22 de gener 2023

CELEBRACIONS Avui, DIUMENGE III DE DURANT L’ANY, FESTA DE SANT ANTONI, ABAD, copatró de la parròquia. Missa a les 9 del matí.A les 10,30, Ofici Solemne amb el Cant dels Goigs. La coral “Sant Miquel” animarà els cants.A les 11, 15 Benedicció dels animals al c/ església de Sant MiquelA les 11, 30, Audició de sardanes a la plaça de…

Full Parroquial 22 de gener

PARAULA DE DÉULECTURES DEL DIUMENGE TERCER DE DURANT L’ANY Primera LecturaLectura del llibre d’Isaïes, 8, 23b – 9,3 En temps passat, el Senyor humilià el país de Zabuló i de Neftalí, però a la fi dels temps enaltirà el camí del Mar, l’altra banda del Jordà, Galilea dels pagans. El poble que avançava a les fosques ha vist una gran…