Suplement full 22 de gener 2023

Suplement full 22 de gener 2023

CELEBRACIONS

Avui, DIUMENGE III DE DURANT L’ANY, FESTA DE SANT ANTONI, ABAD, copatró de la parròquia. Missa a les 9 del matí.
A les 10,30, Ofici Solemne amb el Cant dels Goigs. La coral “Sant Miquel” animarà els cants.
A les 11, 15 Benedicció dels animals al c/ església de Sant Miquel
A les 11, 30, Audició de sardanes a la plaça de l’Església.
Dissabte vinent, missa a les 8 del vespre.

PREGUEM . . .

• EN LES MISSES D’AQUESTA SETMANA PREGAREM:

DIUMENGE: Sebastià Carreras                                       per el poble
DILLUNS: Félix Ibáñez
DIMARTS: Pujol-Tarrés
DIMECRES: Colomer-Gussinyer
DIJOUS: Ginesta-de Puig
DIVENDRES: ànimes
DISSABTE:                                       Mercè Noguera
Diumenge: Sebastià Carreras

INFORMACIÓ

• SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNIÓ DELS CRISTIANS

Del 18 al 25 de gener celebrem la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians.
Enguany, el lema escollit per a la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians és “apreneu a fer el bé, busqueu la justícia” (Is 1,17).
Les desigualtats, la violència i els prejudicis creixen en una societat que li costa fomentar una cultura de la pau, del bé comú i de la justícia. Els cristians hem de pregar els uns per als altres, en la fe que ens uneix (comunió de fe i de vida fraternal) i per a la vida sociorelacional, fent-hi expressiu el testimoniatge evangèlic.
Hem de pregar per la unitat dels cristians, per la pau i pels vulnerables, bo i estant implicats pe
r les causes nobles i justes que ens humanitzen.

• LA CASA DE DÉU, LA CASA DE LA COMUNITAT

És important que coneguem on celebrem la pregària, els sagraments I, sobretot, l’Eucaristia. Que coneguem el sentit que tenen els diversos espais d’una església: l’altar, l’ambó de la Paraula, la seu del president, el lloc que ocupa la comunitat, els espais baptismal i penitencial, la capella del Santíssim…

Tant si la nostra església és una parròquia normal, com si és una catedral, o un santuari famós, o una humil capella, té importància per a la nostra celebració i hem d’apreciar el sentit que té cadascun dels seus espais.

Crist Jesús, el més important en aquesta església

El més important que hi ha en aqueta església és el que no es veu. I és una Persona. El protagonista de tot et que passa aquí és Crist Jesús, el Ressus¬citat, que ens va prometre: “Jo seré amb vosaltres cada dia, fins a la fi del món“, i també: “On hi ha dos o tres de reunits en el meu nom, jo sóc allí enmig d’ells”, i encara: “Preneu i mengeu-ne tots, aquest Pa és el meu cos, entregat per vosaltres“…

Es ell qui ens aplega, qui ens comunica la seva Paraula, qui ens perdona, qui se’ns dóna com a aliment. Nosaltres ens reunim aquí cada dia o cada diumenge per celebrar tot això, per deixar que ens comuniqui la seva sal¬vació. Ell és el Mestre, el President, el Sacerdot, l’Orant, el Guia de la nostra existència cristiana. Tot i que no el vegem.
I tots els elements d’aquesta església -l’altar, l’ambó, la seu, la capella del Santíssim- i les persones que s’hi mouen -el president, el lector, el can¬tor- ens volen recordar que ell es troba present. La primera salutació que se’ns adreça és aquesta: “El Senyor (Jesús, el Senyor Ressuscitat) sigui amb vosaltres’: Ja des de bon començament celebrem amb ell. No estem sols.

Full Parroquial 22 de gener

BISBAT DE GIRONA

Impres.SHALOM/Girona-19/01/2023