Full Parroquial 1 de gener

PARAULA DE DÉULECTURES DEL DIUMENGE PRIMER DESPRÉS DE NADAL (SOLEMNITAT DE SANTA MARIA MARE DE DÉU) Primera LecturaLectura del llibre dels Nombres, 6, 22-27 En aquells dies, el Senyor digué a Moisès: «Digues a Aaron i als seus fills: “Beneïu el poble d’Israel amb aquestes paraules: que el Senyor et beneeixi i et guardi, que el Senyor et faci veure…