Full Parroquial 1 de gener

Full Parroquial 1 de gener
Full Parroquial 1 de gener
Full Parroquial 1 de gener
Full Parroquial 1 de gener

PARAULA DE DÉU
LECTURES DEL DIUMENGE PRIMER DESPRÉS DE NADAL (SOLEMNITAT DE SANTA MARIA MARE DE DÉU)

Primera Lectura
Lectura del llibre dels Nombres, 6, 22-27

En aquells dies, el Senyor digué a Moisès: «Digues a Aaron i als seus fills: “Beneïu el poble d’Israel amb aquestes paraules: que el Senyor et beneeixi i et guardi, que el Senyor et faci veure la claror de la seva mirada i s’apiadi de tu; que el Senyor giri cap a tu la mirada i et doni la pau”. Així interposaran el meu nom a favor del poble d’Israel, i jo el beneiré».

SALM 66
R. Que Déu s’apiadi de nosaltres i ens beneeixi.

Que Déu s’apiadi de nosaltres i ens beneeixi,
que ens faci veure la claror de la seva mirada.
La terra coneixerà els vostres designis,
i tots els pobles veuran la salvació. R.

Que s’alegrin els pobles i cridin de goig.
Vós regiu el món amb justícia,
regiu les nacions amb rectitud
i guieu els pobles de la terra. R.

Que us lloïn les nacions, Déu nostre,
que us lloïn tots els pobles alhora.
Que Déu ens beneeixi,
i el venerin d’un cap a l’altre de la terra. R.

Segona Lectura
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Galàcia, 4, 4-7

Germans, quan el temps arribà a la seva plenitud, Déu envià el seu Fill, nascut d’una dona, nascut sota la Llei, per rescatar els qui vivien sota la Llei, perquè obtinguéssim ja la condició de fills. I la prova que som fills de Déu és que l’Esperit del seu Fill que ell ha enviat crida en els nostres cors: «Abbà, Pare!». Per tant, ja no ets esclau, sinó fill, i si ets fill, també ets hereu, per gràcia de Déu.

L’EVANGELI
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc

En aquell temps, els pastors anaren a Betlem i trobaren Maria i Josep, amb el nen a la menjadora. Havent-ho vist amb els propis ulls, van contar el que els havien dit d’aquell infant, i tothom qui ho sentia es meravellava del que deien els pastors. Maria conservava aquests records en el seu cor i els meditava.
Després els pastors se’n tornaren, glorificant Déu i lloant-lo pel que havien vist i sentit; tot van trobar-ho com els ho havien anunciat.
Passats vuit dies, quan hagueren de circumcidar-lo, li posaren el nom de Jesús; era el nom que havia indicat l’àngel abans que el concebés la seva mare.

LA PARRÒQUIA DE PALAU-SACOSTA

BISBAT DE GIRONA

Full Parroquial 1 de gener