Full Parroquial 24 de Juliol de 2022

PARAULA DE DÉULectures del diumenge XVII de durant l’any Primera LecturaLectura del llibre del Gènesi, 18, 20-32 En aquells dies, el Senyor digué: «Quin clam tan fort a Sodoma i a Gomorra! Que n’és de greu el seu pecat! Hi baixaré a veure si tota la ciutat es comporta com ho denota aquest clam que m’arriba. Si no és tota…