Full Parroquial 17 de Juliol de 2022

PARAULA DE DÉU Lectures del diumenge XVI de durant l’any Primera Lectura Lectura del llibre del Gènesi, 18, 1-10a En aquells dies, el Senyor s’aparegué a Abraham a l’alzina de Mambré. Abraham seia a l’entrada de la tenda, quan la calor del dia era més forta. Alçà els ulls i veié tres homes aturats davant d’ell. Així que els veié…