Suplement full 6 de juny de 2021

CELEBRACIONS Avui, diumenge, SOLEMNITAT DEL SANTÍSSIM COS I SANG DE CRIST, missa a les 9.De dilluns a divendres durant el mes de juny: a les 7’25, Rosari i Mes del Sagrat Cor de Jesúsa les 7’45, MissaDissabte vinent, a les 8 de la tarda, missa dominical. PREGUEM . . . • PELS QUI ES PREPAREN A CELEBRAR EL SAGRAMENT DEL…