Full Parroquial 25 d’octubre

PARAULA DE DÉULECTURES DEL DIUMENGE XXX DE DURANT L’ANY Primera Lectura Lectura del llibre de l’Èxode, 22, 20-26 El Senyor diu: «No maltractis ni oprimeixis els immigrats, que també vosaltres vau ser immigrats al país d’Egipte. No maltractis cap vídua ni cap orfe. Si els maltractes i alcen a mi el seu clam, jo l’escoltaré i, encès d’indignació, us mataré…

COS I SANG DE CRIST ANY B

COS I SANG DE CRIST ANY B Salm responsorial 115,12-13.15-16.17-18 (R.: 13) R. Invocant el nom del Senyor,alçaré el calze per celebrar la salvació. Com podria retornar al Senyortot el bé que m’ha fet?Invocant el seu nom, alçaré el calzeper celebrar la salvació. R. Invocant el nom del Senyor,alçaré el calze per celebrar la salvació. Al Senyor li doldriala mort…