DIUMENGE III DE PASQUA ANY B

DIUMENGE III DE PASQUA ANY B Salm responsorial 4,2.4.7.9 (R.: 7) R. Que sigui el nostre estendardla claror de la vostra mirada, Senyor. Responeu-me quan us invoco,oh Déu que em feu justícia.M’heu eixamplat el cor en els perills,compadiu-me i escolteu el meu prec. R. Que sigui el nostre estendardla claror de la vostra mirada, Senyor. Sapigueu que el SenyorM´ha fet…