Full Parroquial 14 juny 2020

CORPUS: CELEBRACIÓ, COMUNIÓ, CARITAT I ADORACIÓ En la celebració de l’Eucaristia, quan ens disposem a rebre el pa consagrat, qui presideix –bisbe, prevere o diaca– ens l’ofereix tot dient: «El cos de Crist!». La nostra resposta és: «Amén!». Ho afirmem, ho acceptem, hi estem d’acord i l’acollim. Semblantment, en les celebracions en absència de prevere, el qui dirigeix la celebració…

COS I SANG DE CRIST

SALM RESPONSORIAL 147,12-13.14-15.19-20 (R.: 12A) R. Glorifica el Senyor, Jerusalem. Glorifica el Senyor, Jerusalem,Sió, canta lloances al teu Déu,que assegura les teves portesi beneeix dintre teu els teus fills. R. Glorifica el Senyor, Jerusalem. Manté la pau al teu territorii et sacia amb la flor del blat.Envia ordres a la terra,i la seva paraula corre de pressa, no es detura.…