Suplement full 7 juny 2020

CELEBRACIONS Avui diumenge, SOLEMNITAT DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT, missa a les 9 del matí. Dies feiners: a les 7’25, Rosari, Mes del Sagrat Cor, i a les 7’45 Missa.Dissabte, a les 20, missa dominical. PREGUEM . . . • EN LES MISSES D’AQUESTA SETMANA PREGAREM: DIUMENGE: Encarnación Pérez (aniv.) DILLUNS: Cast Palahí i Conxita Vidal DIMARTS: Pujol-TarrésDIMECRES: ànimesDIJOUS: Joan Tarrés…

Full Parroquial 7 juny 2020

EN QUIN DÉU CREUS? CREC EN DÉU PARE, FILL I ESPERIT SANT! En les meves visites a les escoles cristianes de la Diòcesis dedico un temps a respondre a les preguntes dels alumnes de cada curs. Els de primària pregunten sobretot què és un bisbe, què faig, què m’agrada, quin esport prefereixo, quin ésel meu equip favorit… Els alumnes d’ESO…

DIUMENGE IV DE PASQUA

SALM RESPONSORIAL 22,1-3.4.5.6 (R.: 1) R. El Senyor és el meu pastor, no em manca res. El Senyor és el meu pastor, no em manca res,em fa descansar en prats deliciosos;em mena al repòs vora l’aigua,i allí em retorna;em guia per camins segurs,per l’amor del seu nom. R. El Senyor és el meu pastor, no em manca res. Ni quan…