Suplement full 29 de maig de 2022

Suplement full 29 de maig de 2022

CELEBRACIONS

Avui, diumenge, SOLEMNITAT DE L’ASCENSIÓ DEL SENYOR, missa a les 9 del matí.
Durant el mes de maig, de dilluns a divendres: a les 7’25, Sant Rosari i Mes de Maria i durant el mes de juny Mes del Sagrat Cor de Jesús i  a les 7’45, Missa.
Dissabte vinent, a les 8 de la tarda, missa dominical.

PREGUEM . . .

• EN LES MISSES D’AQUESTA SETMANA PREGAREM:  

DIUMENGE: Vilagran-Moner
DILLUNS:Joan Trayter
DIMARTS: Pujol-Tarrés
DIMECRES: Eduard Pujol
DIJOUS: Àngel Bosch i Marina Feixas
DIVENDRES:  Maria Garriga
DISSABTE:                                 Vita-Vilaplana
Diumenge: Juanita i Antonio Rojas

INFORMACIÓ

•COMPTES PARRÒQUIA del 15 d’abril al 15 de maig de 2022

INGRESSOS DESPESES
Col·lectes 948,00 Fixes mensuals  parròquia 856,16
Targetes 200,00 Electricitat. 166,32
Col·lecta Llocs Sants 160,00 Transferència Llocs Sants. 160,00
Aportacions periòdiques 60,08 Manteniment caldera. 172,86
TOTAL   1.368,08 Butlletí Bisbat.     50,00
    Impostos ajuntament. 107,95
    Despeses banc. 3,30
    Telèfon.   66,63
    TOTAL DESPESES. 1.583,22
                                                                                      
Aquest mes tenim un petit dèficit de 215,14 €, degut concretament als impostos de l’Ajuntament i al manteniment anual de la caldera de calefacció. us donem les gràcies per la vostra generositat.
 
I tal com ja es va dient en aquests darrers dies,  informar que el fet de posar la creueta per l’església i finalitats socials no suposa pagar més, únicament indiquem la finalitat d’una part dels impostos que paguem per IRPF. 
 

• SEGON ANIVERSARI DE LA PÀGINA WEB DE LA PARRÒQUIA

www.palausacosta .cat

El 10 de maig passat la pàgina web de la parròquia, que gestiona amb tanta professionalitat, ara de moment des de Girona, la Sra. Daissy Moya, complirà el seu segon aniversari. Molt agraïts del seu treball.
Invito a tota la comunitat parroquial a consultar-la sovint per tal de tenir informació
ó puntual de la vida de la parròquia. 
 

• ELS NOMS DE L’EUCARISTIA

Fracció del pa

Perquè amb aquest ritu, propi del banquet jueu, Jesús va beneir i repartir el pa als seus deixebles a l’Últim Sopar (Mt 26,26; 1 Co 11,24). És en aquest gest que els deixebles  reconeixeran Jesucrist després de la seva resurrecció (Lc 24,13-35). Per això, els primers cristians anomenaven les seves assemblees eucarístiques amb aquesta expressió (cf. Fets 2,42.46; 20,7.11). Un nom que ens vol significar car que tots els qui mengen aquest únic pa,
partit, que és Crist, entren en comunió amb Ell i hi formen un sol cos (cf. 1 Co 10,16-17).
 

• HORARI DE DESPATX PARROQUIAL

Dissabtes, de 11 a 12 del matí. I a hores convingudes.
Tel. Parròquia: 972 20 98 40.  e mail:  frederic_pujol@hotmail.com
impres.SHALOM/Girona-27/05/2022
 

Suplement full 29 de maig de 2022