Suplement full 26 de setembre

CELEBRACIONS

Avui, DIUMENGE XXVI DE DURANT L’ANY, FESTA DE SANT MIQUEL, ARCÀNGEL, PATRÓ DE LA PARRÒQUIA. FESTA MAJOR, celebrarem l’Eucaristia a les 9, i a les 11, Missa Solemne presidida pel nostre bisbe Francesc amb el Cant dels Goigs. La coral “Sant Miquel” animarà els cants.
Dissabte vinent, a les 8 de la tarda, missa dominical.

PREGUEM . . .

• EN LES MISSES D’AQUESTA SETMANA PREGAREM:

DIUMENGE: Josep Vidal i Conxita Massonis
DISSABTE:                                                 Vita-Vilaplana
Diumenge: Félix Ibáñez

INFORMACIÓ

• COMPTES PARRÒQUIA (del 15 d’agost al 15 de setembre)

Aquest mes els comptes son:

INGRESSOS:  
Caixeta. 650,00
Targetes 320,00
Aportacions periòdiques 60,08
Total ingressos 1030,08
DESPESES:  
Fixes Parròquia 854,78
Llum 180,38
Telèfon 66,85
Aigua 135,94
Despeses banc 4,33
Total despeses 1.242,28

Tal i com es pot veure tornem a tenir un dèficit de 212,20, també indicar que l’import de 200 € de l’apartat caixeta inclou una aportació ingressada directament als comptes de la Parròquia.
Tal com ja haureu vist per millorar la situació, s’ha decidit tornar a passar la bacina a les misses
El compte de la Parròquia és: ES84 2100 8188 9023 0002 0280. Gràcies

• CATEQUESI PARROQUIAL COMUNIÓ

Primer any, 7 anys, (2n EP)
Segon any, 8 anys, (3r EP)
Al final del segon any es pot celebrar la Primera Comunió.

INSCRIPCIONS:

A partir d’ara podeu fer les inscripcions per telèfon parròquia 972 20 98 40, 
Mn. Frederic 696 50 53 98

També trobareu informació a la pàgina web, Catequesi: palausacosta.cat

També al link: https://www.palausacosta.cat/catequistes/

Cal fer arribar una fotografia actualitzada de 35 x 25 mm
La participació en les despeses de material i d’organització de la Catequesi és de 45 €.
Que podeu ingressar al compte de la Catequesi Parroquial:
Bisbat de Girona. Par. Palau-sacosta: ES97 2100 1660 3101 0074 2126

La Catequesi començarà el dissabte, 16 d’octubre.

L’horari de catequesi és els dissabtes, de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 de la tarda.

Advertiu que per poder participar a la Catequesi en indispensable fer la inscripció.

• DONATIU A FAVOR DE CÀRITAS

S’ha rebut un donatiu de 500 € per a Càritas. Gràcies.

Full Parroquial setembre 26

BISBAT DE GIRONA

 impres.SHALOM/Girona-24/09/2021

Suplement full 26 de setembre