Suplement full 20 de juny

Suplement full 20 de juny

CELEBRACIONS

Avui, DIUMENGE XII DE DURANT L’ANY, celebrarem l’Eucaristia a les 9 del matí..
De dilluns a divendres juny: a les 7’25, Rosari i Mes del Sagrat Cor de Jesús, a les 7’45 Missa
Dijous vinent, Festa de Sant Joan Baptista: a les 8’40 Rosari i Mes del Sagrat Cor de Jesús
a les 9 Missa
Dissabte, a les 8 de la tarda, missa dominical.

PREGUEM . . .

• EN LES MISSES D’AQUESTA SETMANA PREGAREM:

DIUMENGE: Francesc Rojas
DILLUNS: Mª Lluïsa Pujol
DIMARTS: Mercè Costal
DIMECRES: Rosa Soler
DIJOUS: Félix Ibáñez
DIVENDRES: ànimes
DISSABTE:                                       Nemèsi Viñas i Maria Pujolràs
Diumenge: Foulard Salhi

INFORMACIÓ

• PÀGINA WEB DE LA PARRÒQUIA

A la pàgina www.palausacosta.cat hi trobareu tota la informació de la comunitat cristiana…

• NOTA DELS BISBES DE CATALUNYA EN RELACIÓ A L’EUTANÀSIA

Els Bisbes, a la seva reunió núm. 244 celebrada el dia 16 de juny de 2021, i en relació a l’eutanàsia manifesten:
«El dia 25 de juny entrarà en vigor la Llei Orgànica 3/2021 de regulació de l’eutanàsia. No és fàcil ni senzill abordar el final de vida ni el patiment.

L’Església Catòlica, des dels seus orígens, ha tingut cura de les persones en situacions d’especial fragilitat i vulnerabilitat tant en l’àmbit sanitari com social. És des d’aquest compromís de servei constant a la societat que vol oferir una paraula davant l’eutanàsia.

L’Església Catòlica demana la promoció de les cures pal·liatives i el desplegament efectiu de la llei de dependència, donant realment cobertura a les necessitats dels malalts i les seves famílies.

Davant les situacions de patiment i de final de la vida, és clau l’atenció integral, abordant patiment físic, psicològic, espiritual i social, i no perllongant la vida per tots els mitjans possibles.

En aquest context, és important clarificar que no són eutanàsia aquelles accions, com la sedació, encaminades a mitigar el dolor o altres símptomes ni tampoc no ho són la retirada o no aplicació de tractaments desproporcionats, inadequats o fútils.

L’objectiu de l’eutanàsia és acabar amb la vida de la persona de forma directa i intencional.

Des de la convicció que la vida és un do de Déu que cal respectar, el compromís de l’Església és el d’ajudar a les persones a viure més d’acord amb la seva dignitat intrínseca i afavorir el seu major benestar, especialment en situacions de proximitat de la mort o de sofriment.

Aquestes situacions representen un desafiament per a malalts i famílies. És desitjable reflexionar-ne des dels propis valors i creences, i deixar-ne constància per escrit en el Document de Voluntats Anticipades, on es pot especificar tant el rebuig a l’eutanàsia com a les accions destinades a perllongar el procés de mort.

En aquest sentit suggerim signar el Document de Voluntats Anticipades elaborat per la Conferència Episcopal i que, properament, es facilitarà a les parròquies i comunitats amb les degudes orientacions. Altrament, recomanem als professionals sanitaris que es plantegin el seu dret d’objecció de consciència davant d’aquesta llei».


• Pàgina web: www.palausacosta.cat

Tel. Parròquia: 972 20 98 40.
E-mail: frederic_pujol@hotmail.com

Full Parroquial 20 juny 2021

BISBAT DE GIRONA

impres.SHALOM/Girona-19/06/2021